תקנון לשימוש באתר האינטרנט TripleBeauty.co.il - TripleBeauty

תקנון לשימוש באתר האינטרנט TripleBeauty.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. כל המשתמש באתר מאשר בפעולתו זו כי קרא את התקנון ומסכים לכתוב בו בהסכמה גמורה ולא תהא לו שום טענה ודרישה או תביעה משפטית כלפי האתר, וכיוצא בו, ותקנון זה יהווה בסיס משפטי לכל הילה לתביעה
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 8. כל פרטי הלקוח נשמרים בחיסיון מוחלט ולא עוברים לצד ג' בלא אישור מהמשתמש- פרט למספרי כרטיס האשראי שעוברים לחברות האשראי או הסליקה.
 9. אספקת המוצר:
 • זמן אספקת המוצרים משתנה ממוצר למוצר ועלול לנוע בין 3 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים, וזאת לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי.
 • כל המוצרים המוצגים באתר זמינים במלאי. החברה עורכת מעקב קבוע אחר המלאי, מוצר שאינו במלאי יוסר מהאתר או שיצוין בסמוך אליו באופן בולט כי המוצר אינו במלאי.
 • אספקת המוצרים תעשה ע"פ בקשת הלקוח לכתובת אשר צוינה בעת ביצוע ההזמנה.
 • "טריפל ביוטי"  אינה אחראית ולא תישא בכל היזק ישיר ככל שיהיה, עקיף, או תוצאתי שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון, ותהא עילת תביעה אשר תהא, לרבות כל הפסדי הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ומקרה שהוא.
 • "טריפל ביוטי" רשאית לשנות את תכונות האתר ומוצריו בכל עת.
 1. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:
  • כל לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וע"פ התנאים המתוארים בסעיפים הבאים;
  • ביטול עסקה יתאפשר תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי (המאוחר ביניהם).
  • ההודעה על הביטול תימסר לשירות הלקוחות של "טריפל ביוטי".
  • בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת  של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.
  • המוצר יוחזר ל"טריפל ביוטי" על חשבון הצרכן.
  • בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
  • המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי, באריזתו המקורית.
  • החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
  • במקרה שתתקבל בקשת החזרה כל העלויות בגין ההחזרה כולל המשלוח תחול על הלקוח בלבד.
  • החזרת התשלום תתבצע באותה הדרך בו התבצע התשלום, אלא אם כן הוסכם אחרת.
  • באם המחיר של המוצר עלה או ירד הלקוח יקבל את מחיר הקניה אותו שילם בלבד.
  • על  הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה ומצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, ישלח הלקוח את המוצר באריזתו ל"טריפל ביוטי" אשר מצידה תחליף את המוצר הפגום במוצר חדש. במידה ונמצא שהמוצר שהלקוח החזיר תקין יישלח המוצר המקורי בחזרה ללקוח והלקוח יחויב על עלויות המשלוח.
  • אין אפשרות החלפה של מוצרי מתנה שמציע האתר ללקוחותיו.
  • במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת "טריפל ביוטי", באם ייגרמו תקלות מחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום חלילה, רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי או הפסקת השירותים לאלתר.
 2. כל הזכויות שמורות ל"טריפל ביוטי" וכל העתקת עיצוב חומר או טקסטים יעשו אך ורק ע"י אישור בכתב.